Machineveiligheid

Risicobeoordeling van machines is een belangrijk onderwerp binnen de Arbo-wetgeving. Een veilige toepassing van machines vraagt om vaststelling van vele aspecten, waaronder:

  • Wettelijke basis voor risicobeoordeling en risicoreductie (Machinerichtlijn, Arbeidsmiddelenrichtlijn, etc. etc.)
  • Methodiek risicobeoordeling en risicoreductie (ISO 12100, toepasselijke risicograaf, e.d.);
  • Vaststellen van de grenzen van de machine
  • Inventariseren van de gevaren van de machine
  • Bepalen van de risico's
  • Evalueren van de risico's
  • Keuze van risicoreducerende maatregelen
  • Documenteren van de risicobeoordeling

Sentix ontzorgt u volledig bij de veiligheidsbeoordeling van machines. Zowel in het kader van veilige toepassing in de Arbeidsomgeving als op het niveau van productontwerp en productveiligheid.