Industrie

Binnen de industriële productie worden veelvuldig alfa, bèta- en gammabronnen, als ook röntgentoestellen ingezet. Deze bronnen vinden toepassing binnen het uitvoeren van niet-destructief onderzoek (NDO), het uitvoeren van proces- en kwaliteitscontrole, laagdiktemeting, samenstellingsbepaling, drogingsprocessen, sterilisatie e.d.

Daarnaast wordt in de industrie NORM materiaal toegepast dat van nature ioniserende straling uitzendt. O.a. bij de verwerking van NORM-materiaal als grondstof, of bijvoorbeeld het verspanen van uranium en thoriumhoudende metalen.

Sentix levert ondersteuning bij de invulling van alle vereisten rond het bezit en toepassen van radioactieve bronnen en röntgentoestellen in de industrie. Van het doen van een registratie of het aanvragen van een vergunning tot het leveren van de benodigde toezichthoudende deskundige en / of stralingsbeschermingsdeskundige, wanneer deze binnen uw eigen organisatie ontbreekt. Daarnaast zorgen we voor de inrichting van de administratieve verplichtingen, waaronder het opstellen of toetsen van de risicoanalyse en het opstellen van het KEW-dossier.


Ook begeleiden wij bij de implementatie van de MR-beveiliging radioactieve stoffen en de aanvullende eisen vanuit de HASS-regelgeving bij hoog-actieve bronnen.

Wilt u de complete zorg voor uw toepassingen met ioniserende straling uitbesteden, dan hebben wij daarvoor de mogelijkheden in de vorm van Sentix Totaalzorg in huis.