Laserveiligheid in entertainment

Het inzetten van lasers en laserdisplays zorgt voor een fantastisch showeffect. Hierbij zorgt audience scanning voor een extra beleving van de show.

Sentix adviseert en beoordeelt ten aanzien van een veilige toepassing van vermogenslasers in discotheken en bij concerten, evenementen, etcetera.

Uitgangspunt in onze advisering en beoordeling is de wetgeving, aangevuld met de Richtlijn voor laserschermen en -shows (NPR IEC/TR 60825-3:2008) en de basisprincipes 'laser show safety' van de ILDA.

Tevens verzorgen we de opleiding van laserwerkers en Laser Safety Officers bij producenten, distributeurs en werkers binnen de entertainment-scene.