Laserveiligheid

Binnen het spectrum van de niet-ioniserende straling adviseert Sentix op het gebied van laserveiligheid. De dienstverlening omvat advisering op het gebied van algemene laserveiligheid, blootstellingsrisico's en laserveiligheidsmanagement. Daarnaast voert Sentix risicoanalyses uit aan lasertoepassingen en verzorgen wij cursussen laserveiligheid.

In april 2010 is laserveiligheid een expliciet onderdeel geworden in de ARBO-wetgeving. Deze wetgeving en de daarbinnen aangehaalde normen dienen als uitgangspunt in de advisering door Sentix.