Overzicht dienstverlening

Hier vindt u een overzicht van de diensten die wij voor u kunnen uitvoeren op het gebied van stralingsbescherming. In het menu links vindt u aanvullende onderwerpen en producten.

Sentix beschikt over een vergunning voor de uitvoering van handelingen en werkzaamheden bij derden. Deze is verleend onder nr. 2012/0529-07.

Metingen
 • Dosistempo
 • Besmettingsmeting, direkt en indirekt (LSC)
 • Spectrumanalyse
 • Periodieke lekstralingsmetingen en lektesten
 • Kwaliteitscontrole röntgenapparatuur
Berekeningen
 • Blootstelling
 • Afscherming
 • Uitwendige dosimetrie
 • Inwendige dosimetrie
 • Milieu-emissies
Bouwkundige advisering
 • Bouwkundige maatregelen gericht op afscherming van straling
 • Bouwkundige inrichting radionuclidenlaboratoria, volgens geldende wet- en regelgeving
 • Begeleiding (ver)bouw werkruimten en laboratoria
Organisatorische advisering
 • Opstellen / beoordelen van risicoanalyses
 • Begeleiding aanvraag KEW-vergunning / Melding
 • Inrichten KEW-dossier
 • Advisering rond vervoer en transport van radioactieve stoffen
 • Opstellen / beoordelen van protocollen en procedures
 • Interim / gemandateerd verantwoordelijk stralingsdeskundige, niveau 3
 • Overeenkomst coördinerend stralingsdeskundige, niveau 3
 • Overeenkomst van beschikbaarheid met klinisch fysicus
Projecten
 • Ontmanteling radionuclidenlaboratoria
 • Opleveringscheck ruimten / laboratoria
 • Controle op naleving van interne procedures (bijv. bestel- & ontvangstprocedures radioactieve stoffen)