Deskundigheid

Vanuit het Besluit stralingsbescherming wordt een bepaalde mate van deskundigheid vereist bij toepassing van bronnen van ioniserende straling (bronnen, open stoffen, toestellen en versnellers). Voor iedere toepassing dient tenminste een toezichthoudende en een coördinerend deskundige te worden aangewezen of gemandateerd (kan in de praktijk dezelfde persoon zijn). Bij toepassing van straling op of in personen dient tevens de bereikbaarheid van een klinish fysicus te zijn geregeld. Hieronder vindt u meer informatie met betrekking tot de deskundigheden. Sentix kan uw organisatie voorzien van elk van deze drie functionarissen.

Toezichthoudend deskundige
De toezichthoudend deskundige treedt namens het bedrijf, de organisatie, of instelling op als eindverantwoordelijke voor de stralingsbescherming. Afhankelijk van de toepassing en de omvang moet deze persoon beschikken over een deskundigheidsniveau 5, 4, 3, of 2 (in het aanstaande nieuwe opleidingssysteem omgezet naar: toezichthoudend deskundige (5, 4), coördinerend deskundige (3) of algemeen coördinerend deskundige (2)).

De toezichthoudend deskundige draagt er zorg voor dat de melding- of vergunninghouder voldoet aan alle vereisten die voortvloeien uit de Kernenergiewet en de onderhavige Besluiten.

Deze taak mag worden gemandateerd. In dat geval kan Sentix stralingszorg optreden als gemandateerd toezichthoudend deskundige, teneinde te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.Coördinerend deskundige
De coördinerend deskundige is een bij de overheid geregistreerde stralingsdeskundige met een deskundigheidsniveau 3, of 2. Registratie vindt plaats als coördinerend stralingsdeskundige (niveau-3) of algemeen coördinerend stralingsdeskundige (niveau-2).

De coördinerend stralingsdeskundige moet extern worden betrokken bij het opstellen of toetsen van de stralingshygiënische risicoanalyse, wanneer binnen de organisatie niet een geregistreerde deskundige aanwezig is. De coördinerend deskundige controleert tevens jaarlijks de algemene overeenstemming van de toepassing met de geldende wet- en regelgeving.

De coördinerend deskundige moet dus in voorkomend geval worden betrokken binnen uw organisatie. Met Sentix stralingszorg kunt u een overeenkomst van betrokkenheid sluiten.

Klinisch fysicus
Een overeenkomst van bereikbaarheid met een klinisch fysicus is een vereiste wanneer gebruik wordt gemaakt van toepassingen ten behoeve van medische diagnostiek en therapie (röntgendiagnostiek, nucleaire geneeskunde, radiotherapie). Bij Sentix sluit u eenvoudig een overeenkomst van bereikbaarheid met een klinisch fysicus.