Laserveiligheid in onderzoek en wetenschap

Een dynamische research-omgeving is een complexe omgeving in termen van borging van laserveiligheid.

Sentix heeft zeer ruime ervaring met research-laser-toepassingen en het opzetten van zorgsystemen voor laserveiligheid binnen grote onderzoeksinstellingen en universiteiten.

Daarnaast adviseren we ten aanzien van inrichtingseisen bij bouw en verbouw van laserruimten en laserlaboratoria en verzorgen we de opleiding van laserwerkers en Laser Safety Officers.