Norminhoudelijke advisering

Het hanteren van normen kan een complexe aangelegenheid zijn. Het normkader voor uw product kan zowel normen voor productontwerp, evaluatie, validatie en beproeving bevatten.

Sentix vertaalt de inhoud van uw normkader naar concrete productie-eisen of toetst uw bestaande product hieraan. Tevens begeleiden we de eventueel noodzakelijke evaluatie en validatie. Waar nodig begeleiden we u naar een Aangewezen Instantie.