KEW-dossier

De wetgeving vereist een dossier, waarin de administratieve informatie en veiligheidsinformatie ten aanzien van het gebruik van de radioactieve toepassing is vastgelegd. Hoewel de inhoud van het KEW-dossier niet langer wettelijk is voorgeschreven, dient dit dossier een aantal elementaire documenten te bevatten, afhankelijk van de aard en omvang van de toepassing. Onder andere zijn hierin de risicoanalyse en werkinstructies ondergebracht.

Dit dossier is het belangrijkste document in de communicatie met de inspecterende instanties. Tijdens een inspectiebezoek bevat het KEW-dossier alle antwoorden op de vragen van administratieve aard en de borging van het veilig werken voor werknemer, bevolking en milieu.

Sentix levert uw KEW-dossier in maatwerk en in overeenstemming met de opvattingen van de inspecterende instanties. Inclusief een door een stralingsbeschermingsdeskundige opgestelde risicoanalyse.