Laserveiligheid in de kliniek

Sentix levert adviezen ten aanzien van het veilig gebruik van lasers binnen de kliniek. Zowel op het gebied van een veilige arbeidsomgeving als ten aanzien van de bepalingen die gelden voor het gebruik van lasers op personen.

Algemene laserveiligheidsnormen en aanvullende normen voor lasergebruik in de kliniek vormen het uitgangspunt in de advisering. Daarnaast adviseren we ten aanzien van inrichtingseisen van behandel- en operatiekamers.

Wij ondersteunen daarnaast bij het inrichten van de organisatorische verplichtingen rond registratie, risicoinventarisatie en -evaluatie, blootstellingsbeperking en het opstellen van algemene en specifieke werkinstructies.

Voor klinisch fysici adviseren we ten aanzien van productveiligheids-eisen en acceptatieparameters bij ingebruikname van nieuwe apparatuur. Ook hebben we ervaring in het begeleiden van proto-type testing binnen de klinische omgeving.
Voor het opleiden van laserwerkers in de kliniek hebben we een elearning-module beschikbaar en voor klinisch fysici een speciaal op hun vakgebied afgestemde Laser Safety Officer-opleiding.

>