Risicoanalyse laserveiligheid

Vanuit de Arbowetgeving is het verplicht om een verdiepende risico-inventarisatie & -evaluatie uit te voeren aan toepassingen met lasers in klasse 3B en 4. Ook moet een risicoanalyse worden uitgevoerd aan lasers in een lagere klasse, wanneer deze een significant risico kunnen vormen.

Het gaat hierbij om lasers in klasse 1C en lasers van klasse 1M en 2M, wanneer deze met optische hulpmiddelen worden bekeken. Ook van klasse 3R lasers moet een risicoanalyse worden opgenomen (bijv. bij terrestriƫle laserscanning).

Sentix stelt voor u de risicoanalyse op en u ontvangt hiervan een gedetailleerde rapportage, indien gewenst inclusief de wettelijk verplichte toetsing door een geregistreerde kerndeskundige.

Alle risicoanalyses worden uitgevoerd tegen het referentiekader van de geldende wetgeving, normen en richtlijnen en zijn qua inhoud in overeenstemming met de daarvoor gestelde bepalingen.