Compliance scan

U heeft veel gedaan om aan de toepasselijke Richtlijnen, normen en aanvullende wetgeving te voldoen, maar u twijfelt of u of uw leverancier ten aanzien van het product een volledig vermoeden van overeenstemming kan afgeven?

Vraag dan nu een compliance scan aan!

Wat is de compliance scan?
Tijdens een compliance scan stellen we het Richtlijnen- en normkader voor uw product vast. Daarnaast beoordelen we de beschikbare documentatie en certificaten in het Technisch Dossier om vast te stellen of een vermoeden van overeenstemming gerechtvaardigd is. Tevens controleren we de overeenstemmingsverklaring op juistheid en volledigheid.

Wanneer er sprake is van non-compliance op één of meerdere onderdelen ontvangt u gericht advies om tot compliance te komen.