CE-gericht ontwerpen

Het betrekken van kennis op het gebied van CE-markering in een vroeg stadium van ontwerp kan het gehele traject aanzienlijk vereenvoudigen.

Door CE-gericht te ontwerpen (compliance by design) kunnen in het gehele traject tijd en kosten worden bespaard, doordat noodzakelijke aanpassingen achteraf worden voorkomen. Ook kan in bepaalde gevallen, door gericht technisch ontwerp, het noodzakelijk inschakelen van een Aangewezen Instantie worden voorkomen. Dit alles verkort de time-to-market van uw producten.

Vanuit de normvereisten kunnen wij met uw eigen ontwerpers meedenken, om reeds in een vroege ontwerpfase rekening te houden met het CE-markeringstraject.