Collecties

Verzamelingen worden doorgaans aangelegd vanuit de interesse in de achtergrond van het te verzamelen object. In sommige gevallen kunnen deze verzamelde objecten radioactieve componenten bevatten. Bekende verzamelobjecten waarin zich radioactieve stoffen kunnen bevinden zijn:
  • Gesteenten,
  • Aanwijsinstrumenten, oude wekkers en horloges,
  • Uraniumhoudend glaswerk,
  • Uraniumhoudend keramiek en porselein,
  • Radiumbekers.
Individueel vallen de objecten vaak onder de vrijstellingsgrenzen, maar bij een verzameling kan de totale som van radioactieve stoffen de vergunningsplichtige grens overschrijden.


Sentix adviseert ten aanzien het al dan niet benodigd zijn van een vergunning en de inrichting van de verplichtingen die voortvloeien uit de kernenergiewet bij het houden van dergelijke verzamelingen (ook bij vrijstelling).

Tevens adviseren we ten aanzien van het vervoeren (bij tentoonstelling) of afvoeren van dergelijke collecties.