Profiel

Sentix HSE Services is een expertisebureau op het gebied van specialistische veiligheid. Wij zijn totaaladviseur op onderwerpen, waarvoor op basis van directe wetgeving en Arbo-wetgeving (verdiepende) risicoanalyse, organisatorische inrichting of aanvullende productveiligheidseisen van toepassing zijn.

- Sentix HSE Services -
Value-added knowledge
Dit alles om te zorgen dat onze klanten kunnen voldoen aan de verplichtingen voor het algemene gebruik, gebruik binnen de arbeidsomgeving en deelname aan het vrije handelsverkeer binnen de Europese Unie.

Het dienstenpakket van Sentix bestaat uit het verrichten van metingen, het uitvoeren van risicoanalyses en berekeningen, het verzorgen van registraties en vergunningen en het geven van organisatorisch, bouwkundig en ontwerptechnisch advies. Daarnaast verzorgt Sentix praktijkgerichte opleidingen.

Sentix werkt met een landelijk dekkende structuur. U heeft hiermee altijd een vaste deskundige en een aanspreekpartner die inhoudelijk op de hoogte is van uw opdracht.
Adviseurs binnen Sentix worden regelmatig bij- en nageschoold. Daarnaast participeert Sentix in landelijke overlegorganen. Op die manier kunnen we de belangrijkste wijzigingen in het veld en de betekenis hiervan, uit eerste hand, naar de klant doorvertalen. In de uitvoering van onze werkzaamheden hanteren wij de volgende kernwaarden:

  • Intensieve samenwerking met de opdrachtgever;
  • Projectmatige aanpak; bij grotere projecten onder projectmanagement vlgs. Prince2® / ISO 21500;
  • Advisering én implementatie;
  • Integrale vakkennis.