Stralingsbescherming

Sentix ondersteunt haar klanten bij de inspanningen die zij leveren om de veiligheid van mens en milieu, tegen de effecten van ioniserende straling, te waarborgen.

De diensten die Sentix levert beslaan de volle breedte van de stralingszorg, voor zowel open bronnen, gesloten bronnen, toestellen en natuurlijke bronnen van radioactiviteit.

Ondersteuning wordt verzorgd vanuit een uitgebreid dienstenpakket dat is gebaseerd op het doen van metingen, berekeningen en advisering. De wet- en regelgeving op het gebied van stralingsbescherming, alsmede (inter)nationale aanbevelingen en branche-specifieke arbocatalogi vormen het referentiekader van de activiteiten van Sentix.