Conformiteitsbeoordeling

De conformiteitsbeoordeling van een product is een belangrijke stap in het CE-markeringsproces. Hierbij moet worden vastgesteld of uw product in overeenstemming verkeert met de toepasselijke Richtlijnen en meer specifiek de relevante normen. Sentix voert de beoordeling van conformiteit uit of begeleidt deze en brengt u zo nodig in contact met een Aangewezen Instantie.

Ook kunt u bij ons terecht voor het laten opstellen of begeleiden van risicobeoordelingen aan machines van vóór 1995 en de conformiteitsbeoordeling van nieuwe, om- en samengebouwde machines en installaties.