Expertise

Kennis naar de klant
Sentix ontzorgt haar klanten volledig. Hiervoor vinden wij het noodzakelijk dat de klant rechtstreeks wordt geadviseerd door hoogopgeleid personeel. Op die manier kan ter plekke vanuit kennis en kunde worden geadviseerd en geredeneerd.

Zo zijn bijvoorbeeld al onze stralingsdeskundigen tenminste niveau-3-deskundige en geregistreerd als coƶrdinerend stralingsdeskundige bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).

Altijd in de buurt
Sentix werkt met een landelijk dekkende structuur, opgedeeld in vijf rayons. U heeft hiermee altijd een vaste deskundige en een aanspreekpartner die inhoudelijk op de hoogte is van uw opdracht.

Kennis uit eerste hand
Adviseurs binnen Sentix worden regelmatig bij- en nageschoold. Daarnaast participeert Sentix in landelijke overlegorganen.

Op die manier kunnen we de belangrijkste wijzigingen in het veld en de betekenis hiervan, uit eerste hand, naar de klant doorvertalen.
Sentix

Sentix participeert o.a. binnen de volgende platformen en verenigingen:

  • Lid Nederlande vereniging voor stralingsdeskundigen (NVS, op individuele basis),
  • Lid afdeling NVS-grote vergunninghouders (NVS-GV),
  • Deelnemer taakgroep NVS-niet ioniserende straling (NVS-NIS),
  • Lid IAVM-werkgroep laserveiligheid (overlegstructuur Nederlandse Universiteiten en Ziekenhuizen),
  • Lid Nederlanse Vereniging voor ArbeidshygiĆ«ne (laserveiligheidsadviseur op individuele basis),
  • 'Gold member' of the British Annual Laser Safety Forum, HPA.