Arbo en risico-inventarisatie

In de Arbeidsomstandighedenwet is vastgelegd dat iedere werkgever een zorgplicht heeft richting de werknemers. De werkgever moet zorgdragen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Ter beoordeling en het bereiken hiervan is de uitvoering van een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) sinds 1 januari 1994 een verplichting voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers) ter borging van een veilige werkomgeving.

Binnen de tandheelkunde kan hiervoor gebruik worden gemaakt van een branche RI&E- instrument. Dit RI&E-instrument is erkend voor de zogenaamde toetsingsvrijstelling.

Dit RI&E-instrument is een RI&E op hoofdlijnen. Binnen de Arbowetgeving zijn voor bepaalde werkzaamheden aanvullende (verdiepende) risicobeoordelingen noodzakelijk. Dit geldt onder andere bij het gebruik van röntgentoepassingen, het gebruik van lasers, het aanwezig zijn van infectierisico’s en bij het werken met gevaarlijke stoffen.

Binnen uw praktijk betekent dit, dat op een aantal punten verdiepende risico-inventarisaties onderdeel uitmaken van de totale Arbo-beoordeling voor uw werknemers en in sommige gevallen in een breder kader voor werknemers, leden van de bevolking en het milieu of de omgeving.


Deze verdiepende risicoanalyses zijn niet per definitie toetsingsvrij. Voor de verschillende RI&E’s zijn verschillende toetsingskaders verplicht gesteld. Voor de risicoanalyse voor de röntgentoepassingen is bijvoorbeeld toetsing door een stralingsbeschermingsdeskundige (voorheen geregistreerde coördinerend stralingsdeskundige) vereist.

Sentix is u graag van dienst in het opstellen of toetsen van RI&E’s binnen uw praktijk, zodat u met de juist opgestelde documenten en het bijbehorende plan van aanpak aan de verplichtingen vanuit de Arbowet voldoet.