Waterbeheersplan

Het waterbeheersplan is een dossier waarin alle (spoel)protocollen, controle-intervallen, controle- en onderhoudsrapportages en meetuitslagen van de watercontroles zijn opgenomen. Dit waterbeheersplan is onderdeel van het WIP-handboek en beschrijft de voorgeschreven invulling van waterkwaliteitsmanagement vanuit de WIP-richtlijn. Ook worden hierin de eventuele overschrijdingen en de maatregelen die hebben geleid tot herstel opgenomen.

Een goed waterbeheersplan levert u echter meer op!

Het voldoen aan de eisen van waterkwaliteitszorg is eenvoudig te vervullen via een van de vele bedrijven die waterkwaliteitscontroles aanbieden.

Echter, met een veelvuldig aangehaald onderzoek van ACTA in het achterhoofd, waarbij aangetoond 64% van de units meer dan 200 KVE/ml laat zien (huidige grens = < 100 KVE/ml), is het simpelweg uitvoeren van periodieke controles een vorm van Russische roulette.

Sentix stelt voor u een waterbeheersplan op na een inventarisatie van de waterbeheersmaatregelen en nulmeting van de waterkwaliteit. Op basis daarvan stellen we een preventieplan voor de praktijk op.

Met dit preventieplan wordt ingezet op het voorkómen van overschrijdingen aan de voorkant, waarbij de periodieke controles worden gebruikt voor het meten van de effectiviteit hiervan.

Op die manier ontstaat grip op de situatie en is een periodieke controle geen telkens nieuwe verrassing en aanleiding voor kostbare stilstand en spoeltrajecten.