Preventiemedewerker (Arbo) in de tandartspraktijk

Met de recente wijziging van de Arbowet heeft de rol van de preventiemedewerker een stevigere rol gekregen. Iedere praktijk moet tenminste een voldoende toegeruste medewerker voor deze preventietaken hebben aangewezen.

Met het volgen van deze cursus bent u aantoonbaar in staat om op een juiste wijze invulling te geven aan de Arbo- en preventietaken binnen de praktijk. Tijdens de cursus gaan we in op alle, voor de tandartspraktijk, relevante aspecten, mede aan de hand van het voor de branche opgestelde RIE-instrument.

Na afloop van de cursus heeft u een volledig en concreet overzicht van de inhoud van uw rol als Preventiemedewerker en de wijze waarop deze kan worden ingevuld. Tevens beschikt u over de kennis om eventuele aanwezige tekortkomingen binnen de praktijk op te lossen. In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Rol van de preventiemedewerker in de praktijk
 • Arbowetgeving
 • Arborisico's
 • Rol van de Arbodienst
 • Risicoinventarisatie en -evaluatie (RIE)
 • Maatregelen
 • Voorlichting en onderricht
 • Ongevallen en bijna-ongevallen
 • Motivatie van werknemers
 • BHV en NoodplanDuur van de cursus
Dagbijeenkomst van 09.30 - 15:30 uur.

Kosten van de cursus
De kosten voor deze cursus bedragen EUR 379,00 excl. BTW per deelnemer (incl. lesmateriaal, dagarrangement en certificaat).

Cursusrooster
 • 14 oktober 2021 - Vianen
Aanmelding
Aanmelden kan middels het aanmeldingsformulier.