Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u als praktijk meer verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens. De AVG legt namelijk meer nadruk op de verantwoordelijkheid van u als databeheerder om aan te tonen dat u zich aan de wet houdt.

Deze verantwoordingsplicht houdt in dat u met documenten moet kunnen aantonen dat u de juiste organisatorische en technische maatregelen heeft genomen om aan de AVG te voldoen.

Uw praktijk snel in overeenstemming? Met ons AVG-pakket regelen we het voor u!


Dit pakket is inclusief een jaar praktijkondersteuning en een risicoanalyse (DPIA) door een data protection officer (DPO) in uw praktijk en zo nodig de aanwijzing van deze DPO als Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG).

Daarnaast ontvangt u een AVG handboek met alle benodigde protocollen en privacyverklaringen.