Deskundigheid

Vanuit het Besluit basisveiligheidnormen stralingsbescherming wordt een bepaalde mate van deskundigheid vereist bij toepassing van bronnen van ioniserende straling (bronnen, open stoffen, toestellen en versnellers). Voor iedere toepassing dient tenminste een Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming (TMS) en een Stralingsbeschermingsdeskundige te worden aangewezen of gemandateerd (kan dezelfde persoon zijn). Bij toepassing van straling op of in personen dient tevens de bereikbaarheid van een klinish fysicus te zijn geregeld. Hieronder vindt u meer informatie met betrekking tot de deskundigheden. Sentix kan uw organisatie voorzien van elk van deze functionarissen.

Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming
De TMS treedt namens het bedrijf, de organisatie, of instelling op als eindverantwoordelijke voor de stralingsbescherming. Afhankelijk van de toepassing en de omvang moet deze persoon beschikken over een deskundigheidsniveau 5, 4, 3, of 2 (in het nieuwe opleidingsstelsel omgezet naar: TMS (5, 4), coördinerend deskundige (3) of algemeen coördinerend deskundige (2)).

De TMS draagt er zorg voor dat de registratie- of vergunninghouder voldoet aan alle vereisten die voortvloeien uit de Kernenergiewet en de onderhavige Besluiten. Binnen de tandartspraktijk is het vereiste niveau voor de TMS: TMS Tandheelkunde Basis, 5A, 5M of 5A/M. Daarnaast is voor tandartsen die zelfstandig de rechtvaardiging voor het maken van röntgenopnamen willen geven niveau TMS Tandheelkunde Basis, 5A, 5M of 5A/M vereist bij uitsluitend intra-orale en OPG/Ceph opnamen. Bij het gebruik van CBCT is een aanvullende module Conebeam-CT vereist (TMS Tandheelkunde CBCT).Stralingsbeschermingsdeskundige
De Stralingsbeschermingsdeskundige is een bij de overheid geregistreerde stralingsdeskundige met een deskundigheidsniveau als (algemeen) coördinerend deskundige,of niveau-3, of niveau-2 deskundigheid. Registratie vindt plaats als coördinerend stralingsdeskundige (niveau-3) of algemeen coördinerend stralingsdeskundige (niveau-2).

De Stralingsbeschermingsdeskundige moet worden betrokken bij het opstellen of toetsen van de stralingshygiënische risicoanalyse, wanneer binnen de organisatie niet een geregistreerde deskundige aanwezig is. De Stralingsbeschermingsdeskundige controleert tevens de algemene overeenstemming van de toepassing met de geldende wet- en regelgeving. Hij is daarvoor o.a. betrokken bij de vrijgave van toestellen voor gebruik op basis van de acceptatietesten.

De Stralingsbeschermingsdeskundige moet dus in voorkomend geval worden betrokken binnen uw organisatie. Met Sentix kunt u hiervoor een overeenkomst van betrokkenheid sluiten.

Klinisch fysicus
Een overeenkomst van bereikbaarheid met een klinisch fysicus is een vereiste wanneer gebruik wordt gemaakt van toepassingen ten behoeve van medische diagnostiek en therapie (röntgendiagnostiek, nucleaire geneeskunde, radiotherapie). Met Sentix sluit u eenvoudig een overeenkomst van bereikbaarheid met een klinisch fysicus.