Laserveiligheid

Vanuit de Arbowetgeving is het verplicht om een verdiepende risico-inventarisatie & -evaluatie uit te voeren aan toepassingen met lasers in klasse 3B en 4. Binnen de tandheelkunde moet daarbij in het bijzonder rekening worden gehouden met de normbepalingen voor het gebruik van lasers op personen. Daarnaast zijn er ruimte-eisen aan de kamer waarin de laser wordt toegepast.

Sentix stelt voor u de risicoanalyse op en u ontvangt hiervan een gedetailleerde rapportage, indien gewenst inclusief de wettelijk verplichte toetsing door een geregistreerde kerndeskundige.