Wetgeving, Arbo- en kwaliteitszorg

Naast het zijn van tandarts wordt u gehouden aan een breed en dynamisch wettelijk kader om uw praktijk te mogen voeren. Verplichtingen die o.a. voortkomen uit de Wet BIG, de Wet Geneeskundige behandelovereenkomst, de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, de Arbowetgeving, maar ook specifieke wetgeving voor het gebruik van bepaalde toepassingen als röntgenapparatuur en lasers en bepalingen voor een adequate infectiepreventie.

Sentix Dental Support Services heeft zich toegelegd op de ontzorging van tandartspraktijken in alle facetten van deze verplichtingen. Dit om met een zo weinig mogelijke inspanning van uw kant conform te zijn op het gebied van de wettelijke eisen en kwaliteitsborging.
Niet alleen brengen we in kaart aan welke verplichtingen u dient te voldoen, wij ontzorgen tevens bij het in overeenstemming krijgen en houden van uw praktijk.