Sentix Dental Support Services - Totale ontzorging in de tandartspraktijk!

Naast het zijn van tandarts wordt u gehouden aan een breed en dynamisch wettelijk kader om uw praktijk te mogen voeren.
Sentix Dental Support Services heeft zich toegelegd op de ontzorging van tandartspraktijken in alle facetten van deze verplichtingen.
Zo kunt u zich richten op de uitvoering van behandelingen en richten wij ons op de invulling van de wettelijke eisen en de kwaliteitsborging voor uw praktijk.