Bouwbegeleiding

Voor de bouwkundige inrichting van röntgenkamers in uw praktijk is in sommige gevallen (gedeeltelijke) aanvullende afscherming noodzakelijk. Hierbij kan worden gedacht aan een bepaalde minimumwanddikte van reguliere bouwmaterialen, of het gebruik van aanvullende bescherming middels loodbekleding, stralingswerende platen, loodglas of looddeuren.

Het al dan niet noodzakelijk zijn van deze afscherming is afhankelijk van de uitkomsten van de blootstellingsberekeningen aan straling binnen uw praktijk. Regelmatig hebben wij gezien dat de bouwkundige afscherming wordt bepaald aan de hand van algemene uitgangspunten. Dit resulteert niet zelden in een overdimensionering aan afschermende maatregelen of afschermende maatregelen op plaatsen waar deze geen functie hebben. Ook komt onderdimensionering van afschermende maatregelen voor.

Voorbeelden uit de praktijk laten bijvoorbeeld een keuze voor speciale stralignswerende platen zien, waar 25 of 50 mm dikte aan reguliere gipsplaten ook volstaat. Ook zien we de plaatsing van looddeuren op plaatsen waar deze niet nodig zijn of de plaatsing van loodglas, waar dubbel vensterglas ook volstaat. Voorbeelden van onderdimensionering ontstaan bij directe bundelbijdragen door glaspanelen richting de gang of bij directe bundelbijdragen door deuren naar naastgelegen (behandel)ruimten.Sentix voert voor u een gedegen blootstellingsberekening uit en zal u op basis daarvan adviseren ten aanzien van de benodigde afscherming. Dit kan op basis van uw ruwe plannen, maar ook in de vorm van toetsing van een door uw verbouwpartner voorgesteld (ver)bouwplan. Gerealiseerde besparingen van meer dan EUR 10.000,= zijn geen uitzondering. In een enkel geval kan een nog niet voorziene, maar noodzakelijke afscherming duurder uitvallen.

Deze service is niet alleen beschikbaar voor praktijken, maar ook voor architecten en depots. Voor onze klanten in het Sentix Dental-Totaalpakket is deze service zelfs kosteloos!