Bedrijfsprofiel

Sentix Dental Support services is een expertisebureau op het gebied van onderwerpen, waarvoor op basis van wet- en regelgeving verdiepende risicoanalyse of organisatorische inrichting van toepassing zijn.

Sentix Dental Support Services heeft zich toegelegd op de ontzorging van tandartspraktijken op een breed scala van wettelijke vereisten waaraan moet worden voldaan om uw praktijk te mogen voeren. Verplichtingen die o.a. voortkomen uit de Wet BIG, de Wet Geneeskundige behandelovereenkomst, de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), wetgeving op het gebied van privacy en databeheer (AVG) en de Arbowetgeving, maar ook specifieke wetgeving voor bepaalde toepassingen als röntgenapparatuur en lasers en bepalingen voor een adequate infectiepreventie.

Wij kunnen u ondersteunen met individuele diensten, maar ook volledig ontzorgen middels onze veschillende totaalzorg-pakketten. Dit om met een zo weinig mogelijke inspanning van uw kant conform te zijn op het gebied van de wettelijke eisen en kwaliteitsborging.


Niet alleen brengen we in kaart aan welke verplichtingen u dient te voldoen, wij ontzorgen tevens bij het in overeenstemming krijgen en houden van uw praktijk.

In de uitvoering van onze werkzaamheden hanteren wij de volgende kernwaarden:

  • Intensieve samenwerking met de opdrachtgever;
  • Advisering én implementatie;
  • Integrale vakkennis.