Waterkwaliteit

Om het risico van het gebruik van vervuild drinkwater te beperken is er een wettelijk kader van waaruit u een zorgsysteem voor waterbeheer dient te onderhouden. Dit kader wordt gevormd door het Drinkwaterbesluit, de WIP-richtlijn, de norm voor leidingwaterinstallaties (NEN 1006) en de zorgplicht die u heeft naar uw patiënten vanuit de Wet BIG en de Kwaliteitswet Zorginstellingen.

In het kort moet de kwaliteit van het drinkwater in de units halfjaarlijks worden gecontroleerd. Deze monsters worden getest op het aantal kolonievormende eenheden bij 22°C, conform ISO 6222:1999. Sentix kan deze controles voor u uitvoeren.

Boven de 100 KVE/ml adviseren we u over het op peil krijgen van de waterkwaliteit en indien gewenst ondersteunen we hierbij.


Boven de 10.000 KVE/ml kunnen we voorzien in de verplichte Legionella-bepaling. Wij hebben ervaring met een, zo nodig, multidisciplinaire aanpak van complexe Legionella-besmettingen in tandheelkundige watersystemen.

Halfjaarlijkse watercontroles reeds vanaf EUR 29,00 excl. BTW per unit!