Sentix Totaalzorg-pakketten

Met onze totaalpakketten voorzien we in volledige praktijkondersteuning op het gebied van stralingsbescherming, infectiepreventie, Arboregelgeving, privacywetgeving, het werken met gevaarlijke stoffen en de protocolverplichting en kwaliteitszorg binnen uw praktijk.

Niet alleen brengen we in kaart aan welke verplichtingen u dient te voldoen, wij ontzorgen tevens bij het in overeenstemming krijgen en houden van uw praktijk.

Maak links in het menu uw keuze voor meer informatie over de pakketten.