Expertise

Kennis naar de klant
Sentix ontzorgt haar klanten volledig. Hiervoor vinden wij het noodzakelijk dat de klant rechtstreeks wordt geadviseerd door hoog opgeleid personeel. Op die manier kan ter plekke vanuit kennis en kunde worden geadviseerd en geredeneerd.

Zo zijn bijvoorbeeld al onze stralingsdeskundigen tenminste geregistreerd als stralingsbeschermingsdeskundige bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) en is onze adviseur WIP en waterkwaliteitsbeheersing moleculair bioloog met ruime ervaring in zowel Arbo- en kwaliteitszorg als de aanpak van complexe overschrijdings- en legionellabesmettingsproblematiek binnen de tandheelkunde.

Daarnaast beschikken we over een klinisch fysicus voor alle vaagstukken in relatie tot diagnostische referentieniveaus, testplanverificatie en incidentanalyse.


Sentix

Kennis uit eerste hand
Adviseurs binnen Sentix worden regelmatig bij- en nageschoold. Daarnaast participeert Sentix in landelijke overlegorganen.

Op die manier kunnen we de belangrijkste wijzigingen in het veld en de betekenis hiervan, uit eerste hand, naar de klant doorvertalen.