Toestelcontroles

Röntgentoestellen moeten volgens het Besluit Basisveiligheidsnormen Stralingsbescherming tenminste jaarlijks worden gecontroleerd op goede werking.

Voorafgaand aan ingebruikname na installatie of na verplaatsing van een röntgentoestel dient een acceptatietest uitgevoerd te worden. Op basis van de uitkomsten van de acceptatietest wordt het toestel vrijgegeven voor gebruik.

Sentix voert deze status- en acceptatietesten uit aan zowel intra-orale, panoramische, cephalometrische en CBCT toestellen.

De hiervoor gebruikte meetapparatuur wordt jaarlijks gekalibreerd en van iedere controle ontvangt u een overzichtelijke rapportage. Alle metingen worden uitgevoerd door een coördinerend stralingsdeskundige (niveau-3).