Opleiding stralingsdeskundigheid TMS Tandheelkunde Basis

Deze cursus voorziet in een door de Nederlandse overheid (ANVS) erkend diploma stralingsdeskundigheid TMS Tandheelkunde Basis (voorheen 5A/M). De cursus is bestemd voor tandartsen die in het buitenland (buiten de EER) hun diploma hebben behaald, in Nederland behandelingen uitvoeren en niet beschikken over een door de Nederlandse overheid geaccepteerd diploma stralingsdeskundigheid. De cursus is tevens bedoeld voor Nederlandse tandarsen die deze kwalificatie nog niet bezitten en toezichthoudend deskundige voor de praktijk willen zijn of zelfstandig de rechtvaardiging voor hun röntgenopnamen willen geven.

Met deze cursus stralingsdeskundigheid verwerft u de voorgeschreven stralingsdeskundigheid voor het zelfstandig rechtvaardigen van röntgenopnamen of het optreden als verantwoordelijk stralingsdeskundige voor de praktijk.

Deze cursus voorziet u in kennis over stralingsbescherming binnen de tandheelkundige radiologie, alsmede van de meest recente wet- en regelgeving in Nederland. Na afloop van de cursus kunt u beoordelen of uw praktijk hiermee in overeenstemming verkeert en beschikt u over de kennis om eventuele tekortkomingen binnen de praktijk op te lossen.

In de cursus komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:
  • Fysische eigenschappen van röntgenstraling
  • Radiologische grootheden en eenheden
  • Biologische effecten van straling
  • Wet- en regelgeving
  • ALARA, optimalisatie en rechtvaardiging
  • Stralingsbescherming; patiënt, medewerker, bezoeker en omgeving
  • Kwaliteitsbewaking en -bevordering (incl. eisen aan de praktijk)Duur van de cursus
Dagbijeenkomst van 9.00 - 17.30 uur.

Vereiste vooropleiding
Deelname aan deze cursus is mogelijk als u in het bezit bent van een tandartsdiploma.

Aanmelding en data
De volgende cursus vindt plaats op:
  • Vrijdag 24 mei 2024 te Hoofddorp-Schiphol
  • Vrijdag 27 september 2024 te Hoofddorp-Schiphol
De cursusprijs bedraagt € 729,00 excl. BTW (inclusief cursusmateriaal, koffie/thee, lunch en examenkosten).

Neem voor meer informatie contact met ons op.