Protocollen en kwaliteitszorg

Naast het zijn van tandarts wordt u gehouden aan een breed en dynamisch wettelijk kader om uw praktijk te mogen voeren. Overeenstemming hiermee moet blijken uit verschillende procedures, protocollen en instructies.

Niet alleen brengen we in kaart aan welke verplichtingen u dient te voldoen, wij ontzorgen tevens bij het in overeenstemming krijgen en houden van uw praktijk.

Het pakket bestaat uit:
 • Praktijkbeoordeling op conformiteit aan relevante wet- en regelgeving
 • Plan van aanpak en implementatiebegeleiding
 • Praktijkhandboek, inclusief.:
  • Vereiste procedures en protocollen
  • Werkinstructies
  • Registratieformulieren en aftekenlijsten
 • Jaarlijkse audit
 • Continue actualisatie

Met dit totaalpakket borgen we de aantoonbaarheid van overeenstemming met wettelijke en kwaliteitsvoorschriften voor uw praktijk. Zo gewenst in een format dat aansluit bij verdere kwaliteitscertificering binnen ISO 9001:2015 of HKZ-certificering.

Dit alles voor een bedrag van EUR 779,00 excl. BTW, inclusief begeleiding naar volledig maatwerk.