Infectiepreventie

Als handvat voor het borgen van een goede hygiëne in de praktijk is de praktijkrichtlijn “Infectiepreventie in de tandheelkundige praktijk” ontwikkeld. Deze richtlijnen van de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) geldt als professionele standaard voor de praktijkvoering.

Door uitvoering te geven aan de bepalingen uit de Praktijkrichtlijn, kunt u voldoen aan alle eisen op het gebied van adequate infectiepreventie, voor patiënten, werknemers en uiteraard uzelf.

Sentix verzorgt voor u de integratie van de WIP-richtlijn in uw praktijk. Aan de hand van een uitgebreide praktijkscan beoordelen we op locatie in hoeverre uw praktijk voldoet aan de bepalingen van de WIP-richtlijn. Hierbij leveren wij tevens het WIP-handboek inclusief de benodigde protocollen.
Na het bezoek ontvangt u een uitgebreide rapportage met zo nodig een plan van aanpak (verbeterplan) voor het opheffen van eventuele tekortkomingen.