Nascholing tandarts-stralingsdeskundige

Als tandarts-stralingsdeskundige bent u verantwoordelijk voor de stralingsbescherming binnen de praktijk of rechtvaardigt u het maken van röntgenopnamen. Het bijhouden van de kennis over stralingsbescherming binnen de tandheelkundige radiologie, door middel van periodieke nascholing, is daarbij tenminste eens in de vijf jaren verplicht.

Sentix organiseert meerdere keren per jaar en op wisselende locaties in het land een opfriscursus stralingshygiëne voor tandartsen.

Na afloop van de cursus bent u op de hoogte van de meest recente wet- en regelgeving en kunt u beoordelen of uw praktijk hiermee in overeenstemming verkeert. Tevens beschikt u over de kennis om eventuele tekortkomingen binnen de praktijk op te lossen. In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Fysische eigenschappen van röntgenstraling
  • Radiologische grootheden en eenheden
  • Biologische effecten van straling
  • Wet- en regelgeving
  • ALARA, optimalisatie en rechtvaardiging
  • Stralingsbescherming; patiënt, medewerker, bezoeker en omgeving
  • Kwaliteitsbewaking en -bevordering (incl. eisen aan de praktijk)
Accreditatie
Deze cursus is door het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) geaccrediteerd en levert 3 KRT-punten op.
Duur van de cursus
Avondbijeenkomst van 19.00 - 22.00 uur.

Vereiste vooropleiding
U bent in het bezit van een diploma stralingsdeskundigheid niveau 5A, 5M of 5 A/M, stralingsbescherming voor tandartsen en orthodontisten of TMS tandheelkunde basis.

Kosten van de cursus
Open inschrijving: € EUR 179,= excl. BTW per deelnemer (incl. lesmateriaal, certificaat en 3 KRT-punten). Voor klanten van Sentix Dental-Totaal is deelname onderdeel van het pakket.

Data en locaties
Alle geplande cursussen hebben een gegarandeerde doorgang en bieden plaats aan maximaal 20 deelnemers per cursusgroep. Klik hier voor een overzicht van geplande data en locaties.

Aanmelding
Aanmelden kan middels het aanmeldingsformulier.