Opleiding stralingsdeskundigheid voor tandartsen en orthodontisten, niveau 5A/M

Deze cursus voorziet in een door de Nederlandse overheid (ANVS) erkend diploma stralingsdeskundigheid 5A/M. De cursus is bestemd voor tandartsen die in het buitenland hun diploma hebben behaald, in Nederland behandelingen uitvoeren en niet beschikken over een door de Nederlandse overheid geaccepteerd diploma stralingsdeskundigheid. De cursus is tevens bedoeld voor Nederlandse tandarsen die deze kwalificatie nog niet bezitten en toezichthoudend deskundige voor de praktijk willen zijn of zelfstandig de rechtvaardiging voor hun röntgenopnamen willen geven.

Met deze cursus stralingsdeskundigheid 5 A/M verwerft u de voorgeschreven stralingsdeskundigheid voor het zelfstandig rechtvaardigen van röntgenopnamen of het optreden als verantwoordelijk stralingsdeskundige voor de praktijk.

De cursus stralingsdeskundigheid 5 A/M voorziet u in kennis over stralingsbescherming binnen de tandheelkundige radiologie, als mede van de meest recente wet- en regelgeving in Nederland. Na afloop van de cursus kunt u beoordelen of uw praktijk hiermee in overeenstemming verkeert en beschikt u over de kennis om eventuele tekortkomingen binnen de praktijk op te lossen.

In de cursus komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:
  • Fysische eigenschappen van röntgenstraling
  • Radiologische grootheden en eenheden
  • Biologische effecten van straling
  • Wet- en regelgeving
  • ALARA, optimalisatie en rechtvaardiging
  • Stralingsbescherming; patiënt, medewerker, bezoeker en omgeving
  • Kwaliteitsbewaking en -bevordering (incl. eisen aan de praktijk)Duur van de cursus
Dagbijeenkomst van 9.00 - 17.30 uur.

Vereiste vooropleiding
Deelname aan deze cursus is alleen mogelijk als u in het bezit bent van een tandartsdiploma.

Aanmelding
De eerstvolgende cursus staat gepland op 23 april 2019 te Amsterdam. Neem voor meer informatie contact met ons op.