Arbo en milieu

Het totaalpakket Arbo en milieu ontzorgt u bij de implementatie van de Arbovoorschriften en veiligheidsinformatiebladen binnen uw praktijk.

Binnen het pakket zorgt Sentix voor de volledige inbedding van de Arbo- en REACH-regelgeving en de uitvoering hiervan. Dit doen we middels de uitvoering van de Arbo-risicoanalyse voor uw praktijk en daarnaast door het opstellen en actueel houden van:

  • Productenregister gevaarlijke stoffen
  • Risicoanalyse gevaarlijke stoffen
  • Veiligheidsinstructies
Tevens voorziet dit pakket in een BHV-plan

Klik hier voor meer informatie over gevaarlijke stoffen.
Alles eenvoudig geregeld in een totaalpakket voor slechts EUR 249,00 excl. BTW per jaar