Laser Safety Officer - in company, verkort

Indien reeds enige voorkennis met betrekking tot de lasertheorie en ervaring in het werken met lasers aanwezig is, is het mogelijk om de cursus tot Laser Safety Officer in combinatie met zelfstudie in één dag te volgen. Deze cursus leidt op tot hetzelfde niveau als de tweedaagse variant.

Opzet van de cursus
De cursist ontvangt vooraf het cursusmateriaal ten behoeve van zelfstudie. Er vindt vervolgens één contactdag plaats op locatie, waarbij in de ochtend terugkoppeling plaatsvindt over de bestuurde stof en waarbij essentiële laserveiligheidsaspecten nader worden behandeld. In de middag wordt hands on geoefend in het uitvoeren van de RI&E op de eigen locatie of het eigen laserlab. Aansluitend wordt het examen afgelegd.

Uw medewerkers worden op een tijdseffectieve manier opgeleid tot Laser Safety Officer, daarnaast wordt in de cursus meteen een RI&E opgesteld van de betreffende lasertoepassing van de cursisten. Daarbij:

  • Geen herhaling van reeds aanwezige kennis;
  • Studeren in eigen tempo, op ieder moment;
  • Maatwerk in de terugkoppeling, toegespitst op de eigen locatie;
  • Opstellen van de risicoanalyse van de eigen toepassing(en), met gebruik van kennis Sentix;
  • Opleiding op de eigen locatie; geen extra reistijd / -kosten.

Accreditatie
Deze cursus wordt door Hobéon SKO gewaardeerd, als post-HBO-opleiding, met twee nascholingspunten in het kader van het onderhoud van de vakbekwaamheid veiligheidskundigen en arbeidshygiënisten (Waardering Hobéon SKO-VK en/of Waardering Hobéon SKO-AH).

Kosten van de cursus
De totale kosten voor deze cursus bedragen €EUR 1450,= excl. BTW voor deelname van maximaal 3 personen uit de organisatie, inclusief lesmateriaal, examens, één herexamenmogelijkheid op locatie en certificaten van deelname of getuigschriften bij voldoende resultaat op het examen.

Neem voor meer informatie of een offerte contact met ons op.