Laserveiligheid voor klinisch fysici - in company

Deze tweedaagse cursus leidt op tot Laser Safety Officer. Deze cursus is bedoeld voor klinisch fysici die toezicht (gaan) houden op het veilig werken met lasertoepassingen binnen een organisatie (verantwoordelijk laserwerkers of 'laser safety officers') en vanuit dat oogpunt mede betrokken zijn bij het opstellen van de risico-inventarisatie en -evaluatie.

Daarnaast behandelt deze cursus de specifieke inhoud met betrekking tot het veilig gebruik van lasers op mensen. Dit aspect is van bijzonder belang bij de inrichting van laserveiligheid in ziekenhuizen en klinieken en wordt vanuit de cursus ondersteund door het behandelen van de specifieke normen op dit gebied. Zo gaat de cursus onder meer in op de acceptatie- en controleparameters voor het in gebruik nemen en periodiek controleren van laserapparatuur binnen de klinische setting.

Deze cursus is te volgen door klinisch fysici. In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Basisprincipes van de laser
 • Introductie laserveiligheidsmanagement
 • Wet- en regelgeving
 • Bundelgerelateerde risico's
 • Overige risico's
 • Meten aan laserbundels
 • Praktische laserveiligheid
 • Rekenen aan laserbundels
 • Laserveiligheidsmaatregelen
 • Risico-inventarisatie & evaluatie
 • Acceptatieparameters lasers in de kliniek
 • Richtlijnen voor het veilig gebruik van lasers op mensen
Accreditatie
Deze cursus is geaccrediteerd door de Nederlandse Vereniging Voor Klinische Fysica (NVKF) met 11 punten.
Duur van de cursus
2 dagbijeenkomsten van 9.00 - 17.00 uur.

Voordelen van in company training:
 • Maatwerk in de terugkoppeling, toegespitst op de eigen locatie;
 • Opstellen van de risicoanalyse van de eigen toepassing(en), met gebruik van kennis Sentix;
Meer informatie
Neem contact met ons op voor het bespreken van uw wensen of de aanvraag van een offerte.